Wat vinden ouders?
Het lokaal is altijd schoon en opgeruimd, dat geeft de kinderen rust. De bakken met zand, klei en macaroni vinden ze leuk om te voelen. Wat fijn dat mijn kind het zo naar zijn zin heeft!