Wat vinden ouders?
De pedagogisch medewerkers zijn kalm en geduldig. Je merkt dat de kinderen daardoor ook rustiger worden.