Wat vinden ouders?
De peuterspeelzaal doet veel samen met school. Daardoor wennen de kinderen daar makkelijker na hun vierde verjaardag. Vaak komen ze nog even kijken bij de peuterjuffen als ze al bij de kleuters zitten.