Wat vinden ouders?
De pedagogisch medewerkers leren nieuwe kinderen snel kennen. Daardoor weten ze goed wat een kind al kan en waar het nog moeite mee heeft.