Wat vinden ouders?
De kinderen hebben hier echt vrije tijd. Ze kunnen meedoen met de dingen die de pedagogisch medewerkers aandragen, maar ze hoeven niks. Zelf spelen, buiten ravotten, alles kan.